W CIENIU POLSKIEJ WIERZBY

734

kultura interwencje

Nasza szkoła bierze udział w programie pt. W CIENIU POLSKIEJ WIERZBY, który realizowany jest przez Collegium Reginae Hedvigis i współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2020. Projekt dotyczy wzmacniania tożsamości kulturowo-historycznej, podnoszenia poziomu wiedzy na temat kultury oraz popularyzacji polskiego dziedzictwa kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży. Projekt realizuje założenia priorytetowych linii programowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. “Siła kultury” poprzez wdrożenie interdyscyplinarnej koncepcji edukacji kulturalnej, opierając program na dążeniu człowieka do prawdy, dobra i piękna.