W Instytucie Genetyki Człowieka PAN

317

4B LO wzięła dziś udział w zajęciach z biotechnologii w Instytucie Genetyki Człowieka PAN.