W Taize

336

Absolwentka naszej szkoły Zofia Margraf odwiedziła dziś dwie klasy liceum, aby opowiedzieć o ekumenicznej wspólnocie Taize i zachęcić młodsze koleżanki i kolegów do wzięcia udziału w modlitwie w duchu kontemplacji, jaką 17 marca poprowadzi w Poznaniu jeden z braci z Francji. Na okoliczność odwiedzin Zosi przygotowaliśmy i odśpiewaliśmy przygotowany wcześniej kanon Taize. Jako że towarzyszył nam zaprzyjaźniony z nami Amerykanin Jay Sunberg, Zosia wystąpiła przed nami po angielsku.