Wędrówka śladem Tajemnic Ostrowa Tumskiego

705

Z okazji Dnia Dziecka, klasa  5 SP razem z wychowawczynią s. Agnieszką Świętoń oraz Panią Karoliną Chyłek udali się do Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci, który mieści się na Ostrowie Tumskim. Uczniowie wzięli udział w grze terenowej: Wędrówka śladem Tajemnic Ostrowa Tumskiego. Na początku zostali podzieleni na dwie grupy: męską i żeńską. Każdy uczestnik gry dostał mapę Ostrowa Tumskiego. Zadaniem dzieci było znaleźć wskazówki i wykonać zadania związane z obiektami  architektonicznymi oraz postaciami historycznymi związanymi z powstaniem Państwa Polskiego. Podczas poszukiwań kolejnych wskazówek, Młodzi Odkrywcy  dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o tutejszych zabytkach.
Po zakończonej grze grupy wróciły do Rezerwatu na zwiedzanie obiektu.
Zwiedzanie rezerwatu rozpoczęli od krótkiego filmu 3D na temat początków grodu Na Ostrowie Tumskim. Następnie uczniowie mogli zobaczyć oryginalne relikty monumentalnych wałów sprzed tysiąca lat oraz posłuchać ciekawych historii na temat pierwszych władców Państwa Polskiego. Uczniowie zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do szkoły, gdzie czekała na nich słodka niespodzianka.