Współpraca z Biblioteką Kórnicką

211

Kończący się rok szkolny zaowocował współpracą z Biblioteką Kórnicką PAN. Spotkania odbywały się cyklicznie i dotyczyły kolejno: historii Kórnika, Władysława Zamoyskiego i jego podróży oraz Jadwigi Zamoyskiej – której osobę “gościliśmy” zarówno w formie wystawy oraz w opowieściach.