Zajęcia pozalekcyjne SP

583

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas szkoły podstawowej:

Klasy 1 – 3 SP

Klasy 4 – 8 SP