Zajęcia z geografii

615

Uczennice klasy 7a SP na zajęciach z geografii, miały dzisiaj okazję zaprezentować swoje umiejętności plastyczne, tworząc formy polodowcowe oraz typy gór z plasteliny.  Pomogło to utrwalić trudne zagadnienia z zakresu zlodowacenia oraz geologii Polski.