Zakończenie ewaluacji w gimnazjum

488

W dniu 28.10 w Gimnazjum zakończyła się ewaluacja zewnętrzna (problemowa). Nauczyciele podczas posiedzenia rady pedagogicznej zostali zapoznani z projektem Raportu, pracowali także nad wnioskami z zebranych danych dotyczących poszczególnych obszarów wyznaczonych do badania. Ewaluację i dzisiejsze spotkanie prowadziły p. Beata Przyszczypkowska i p. Dorota Solińska-Siwek. Z wynikami ewaluacji rodzice i uczniowie zostaną zapoznani po zatwierdzeniu Raportu przez Kuratora Oświaty. Raport będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.npseo.pl

{gallery}wydarzenia/zakonczenie_ewaluacji_2015{/gallery}