Zjazd Samorządów Urszulańskich LO

109

W czwartek 6 czerwca przywitaliśmy w murach szkoły młodzież zaangażowaną w pracę w samorządach uczniowskich w naszych siostrzanych liceach – z Wrocławia i Rybnika. Celem zjazdu jest wymiana doświadczeń, myśli i inspiracji na dalszą pracę. Spotkać zaangażowaną młodzież z innych szkół urszulańskich to jak spotkać starych dobrych znajomych – już przy powitalnym obiedzie w stołówce zaczęły się radosne, ale i poważne rozmowy. Warsztaty, na których przedstawiony był dotychczasowy dorobek samorządów – tak sukcesy, jak i porażki – trwały długo. Nie chciało nam się po prostu kończyć ciekawych dyskusji! Po zwiedzeniu szkoły nasi goście rozjechali się do domów poznańskiej młodzieży, a nauczyciele – opiekunowie samorządów i poznańskie grono spotkali się na integracyjnej kolacji. W piątek – dalszy ciąg pracy i integracji!