Złamane szyfry

519

We wtorek, 22 XI, uczniowie klas 2a, 1a liceum oraz klas 8a i 8b szkoły podstawowej  uczestniczyli  w warsztatach kryptologicznych przygotowanych i przeprowadzonych przez p. Szymona Dąbrowskiego ze Stowarzyszenia “Viator”.
Okazją po temu była 90 rocznica złamania przez polskich kryptologów kodu Enigmy.
Młodzież zapoznała się z okolicznościami złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej oraz sposobami pracy kryptologów. Następnie, w części praktycznej, uczniowie sami mieli okazję szyfrować i odszyfrowywać wiadomości, zdobywając przy okazji atrakcyjne nagrody, przygotowane przez prowadzącego.
Serdecznie dziękujemy p. Szymonowi za zapoznanie nas z fascynującą dziedziną, jaką jest kryptologia i stworzenie naszej młodzieży okazji do wykazania się logicznym rozumowaniem.