#małypost w Wielki Poście

669

Dzień 13
Pełnymi garściami można rozdawać, bo żeby coś przyjąć… trzeba wyciągnąć puste ręce.
Proste, prawda? A czasem jednak takie trudne!

Zapraszamy dziś do spotkania ze Słowem- darem i miłosierdziem
#małypostwwielkimpoście
#projektgłębia