10 C
Poznań
poniedziałek, 26 września, 2022

GRONO PEDAGOGICZNE

LISTA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2022/2023

l.p.
1. Łaciak Jadwiga OSU – dyrektor dyrektor
2. Biskup Barbara psycholog, pracownik administracji
3. Bobkowska Irena OSU nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II  b
4. Bogdanowicz Leśna Anna bibliotekarka
5. Borowiak Agnieszka nauczyciel historii
6. Butlewska Cofta Joanna nauczyciel plastyki
7. Chuda Wioletta OSU nauczyciel religii, wychowawczyni kl. VII a
8. Chyłek Karolina nauczyciel języka angielskiego
9. Cierechowicz Paweł nauczyciel historii
10. Dobroszewska Anna nauczyciel biologii
11. Dopierała Tomasz nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
12. Fabianowicz Paweł nauczyciel fizyki, informatyki i techniki, współwychowawca kl. VII a
13. Fenrych Barbara nauczyciel fizyki, informatyki
14. Geisler Hanna nauczyciel świetlicy
15. Grabska-Saniuk Agata nauczyciel języka włoskiego
16. Gumuła Anna OSU wicedyrektor
17. Hamrol Maria nauczyciel matematyki
18. Hekiert Aldona nauczyciel języka polskiego, wychowawczyni kl. IV b
19. Jacuńska Natalia psycholog
20. Jelinek Katarzyna nauczyciel języka niemieckiego, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęcia szachowe
21. Kamińska Agnieszka pedagog
22. Karpiak Mateusz nauczyciel wychowania fizycznego
23. Kawiorska Magdalena nauczyciel języka hiszpańskiego
24. Kinastowska Karolina nauczyciel języka angielskiego
25. Kolasińska Agnieszka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II a
26. Krynicki Andrzej nauczyciel matematyki i informatyki
27. Kupś Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III a
28. Kwias Agata nauczyciel języka polskiego, logopeda, wychowawczyni kl. VI a
29. Lisiecka Eliza nauczyciel języka polskiego, bibliotekarka, wychowawczyni kl. IV a
30. Lubocka Wioletta OSU nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III b
31. Majewska Anna -wicedyrektor wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawczyni kl. VIII a
32. Marchwiak Trojan duszpasterz szkoły
33. Marciniak Małgorzata nauczyciel języka hiszpańskiego i doradztwa zawodowego
34. Matuszewski Adam nauczyciel wychowania fizycznego, współwychowawca kl. VIII b
35. Mazur Dorota OSU nauczyciel języka niemieckiego
36. Napierała Izabela nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, wychowawca kl. I b
37. Nowacka Janina surdopedagog
38. Nowak Mikołaj nauczyciel wychowania fizycznego
39. Nowicka Edyta nauczyciel świetlicy
40. Ruczaj Alicja nauczyciel języka polskiego, wychowawczyni kl. VIII b
41. Rychwalska Agata nauczyciel wychowania fizycznego
42. Skowrońska Magdalena nauczyciel języka angielskiego
43. Słowik Katarzyna OSU nauczyciel religii
44. Sobaszkiewicz Anna nauczyciel matematyki
45. Starosta Roksana nauczyciel geografii
46. Strzelczak – Borkowska Agnieszka nauczyciel matematyki, wychowawczyni kl. V a
47. Strzelec – Orłowska Marlena nauczyciel języka francuskiego i nauczyciel świetlicy
48. Ślaska – Ryczaj Agnieszka nauczyciel języka polskiego
49. Tropper Monika OSU nauczyciel muzyki, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, wychowawczyni kl. V b
50. Wasilewska Grażyna nauczyciel wspomagający, nauczyciel  biologii, nauczyciel świetlicy
51. Wesołek – Nowak Monika nauczyciel języka angielskiego
52. Wiatr Justyna nauczyciel biblioteki
53. Widerska Beata nauczyciel chemii
54. Wiśniewska Ilona psycholog
55. Wróblewska Katarzyna OSU nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I a
56. Wytykowska Sylwia nauczyciel świetlicy
Skip to content