Rekrutacja

2527

Od poniedziałku 17 maja rusza rekrutacja do liceum. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od 7.00 do 15.00 lub przesyłać drogą elektroniczną. Szczegóły w zakładce rekrutacja.
Z uwagi na sytuację epidemiczną i spowodowany nią brak możliwości zorganizowania „Drzwi Otwartych” kandydat oraz jego rodzice zostaną zaproszeni na rozmowę informacyjną na temat funkcjonowania szkoły. Rozmowę prowadzi dyrektor lub
wskazany przez niego pedagog (stacjonarnie lub online). Rozmowa nie jest punktowana. Na rozmowę można umówić się po złożeniu dokumentów.

Zapraszamy!