1778

Wyniki rekrutacji zostaną przesłane o g.12.00 na adresy mailowe podane w formularzu zgłoszeniowym do szkoły.