Krypta Zasłużonych Wielkopolan

913

Dzięki uprzejmości ks. Trojana Marchwiaka mieliśmy okazję zwiedzić kryptę w której spoczywają prochy ludzi zasłużonych dla naszego regionu. Ksiądz opowiedział nam niezwykłą historię kościoła i podziemi, kryjących wiele tajemnic. Czy wiecie, że autor tekstu „ Mazurka Dąbrowskiego” Józef Wybicki spoczywa w tej krypcie? Czy wiecie, że serce J.H. Dąbrowskiego też tam jest złożone? Czy wiecie, że…? My już wiemy – klasa VA