8A ponownie na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu

326
Po raz kolejny uczennice klasy 8a uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Pod czujnym okiem pracowników uniwersyteckich wykonywały szereg doświadczeń chemicznych dotyczących otrzymywania gazów: dwutlenku węgla, wodoru i tlenu. Pracując w parach dziewczęta przeprowadzały też identyfikację tych gazów. Wszystkie doświadczenia zakończyły się sukcesem.