#ADDwent – 20 grudnia – WYCZEKIWANIE CAŁEGO STWORZENIA

614
,,Bądź pozdrowiona, pełna łaski ( a właściwie bliżej oryginału: Raduj się, napełniona łaską!)!- Czy można wyobrazić sobie lepsze pozdrowienie na początek ostatniego tygodnia Adwentu?
Dziś zatrzymujemy się przy scenie zwiastowania. Maryja zostaje przedstawiona jako nowa Ewa – z sercem i uchem otwartym na Słowo Pana, ufną w Jego moc i wierność, posłuszną wezwaniu Pana… Ojcowie Kościoła komentując ten tekst mówili, że na moment całego stworzenie zamarło wyczekując na jej odpowiedź – w tym momencie losy wszystkich Bóg uzależnił niejako od decyzji jednej, prostej dziewczyny z Nazaretu! Czekał Gabriel, czekało całe stworzenie… a Ona powiedziała: TAK! Tak na świat na nowo weszło Życie, Wcielony Syn Boży.
Kościół zna wiele pięknych modlitw, w których zwraca się do Bogurodzicy, a wyjątkowo pasujący do okazji jest Akatyst – hymn liturgiczny pochodzący z chrześcijańskiego Wschodu, z czasów przed podziałem Kościoła, a więc wspólny nam wszystkim. Śpiewający pozdrawiają Maryję wieloma pięknymi tytułami, nazywając ją m. in. głębiną nawet anielskim okiem niezbadaną, dzbanem mieszalnym, w którym radość się miesza, drabiną, po której sam Bóg z nieba zstąpił, Matką Baranka i Pasterza oraz wieloma, wieloma innymi… Może warto dziś pomodlić się tym tekstem?
Oczekuj wraz z całym stworzeniem i #DodajOgieńDoRelacji!