#ADDwent – DZIEŃ 11 – PAN Z TOBĄ

503
Adwent niejednemu kojarzy się z Maryją, a dziś to już w ogóle! Niepokalane poczęcie… to może brzmieć dla nas zupełnie abstrakcyjnie i daleko od naszego życia, ale… przecież nie ma takiego święta w Kościele, z którego nie moglibyśmy (cytując św. Ignacego z Loyoli) wyciągnąć czegoś dla siebie i odnieść z tego pożytku…!
W dzisiejszej Ewangelii anioł wita Maryję w taki sposób, w jaki Bóg wielokrotnie zwracał się do proroków i wybrańców do zadań specjalnych w Starym Testamencie: nie bój się, Pan jest z Tobą! Skoro kierował to Słowo do tylu różnych osób, to dlaczego i my nie mielibyśmy być jego adresatami…?
Wyjątkowe piękno i świętość Maryi w całości opierają się na tym prostym stwierdzeniu: Pan był z nią, a ona ze swej strony była na to otwarta i chciała współpracować. Tylko tyle i aż tyle…! Zostań dziś chwilę w ciszy, by kontemplować tę scenę i usłyszeć skierowane do Ciebie słowo obietnicy i spełnienia, umocnienia, pokrzepienia, zaproszenia: PAN JEST Z TOBĄ!
Oprzyj się na Jego mocy i #DodajOgieńDoRelacji!