#ADDwent – DZIEŃ 19 – CZEKAJ!

450

Czy można CZEKAĆ bez OCZEKIWAŃ? Tylko po co?  – oba elementy są dla mnie ważną informacją. Czekanie mówi mi o tym, KIM JESTEM – pielgrzymem w drodze. Oczekiwania pomagają mi dostrzec, KIM CHCĘ BYĆ i mówią o moich pragnieniach. Jezus wychodzi naprzeciw obu tym doświadczeniom. Wie dobrze, że Jego słuchacze przychodzą na pustynię z różnymi oczekiwaniami: chcą zobaczyć widowisko, posłuchać mądrego człowieka, pobyć w tłumie, w centrum ważnego wydarzenia. Każdy czeka z własnym oczekiwaniem, tj. wewnętrznym pragnieniem przełomu (bez względu na to jak go sobie wyobraża). Wszyscy są w DRODZE. Jezus sam czekał na to, by Jan „przygotował Mu drogę” a w J 14, 6 słyszymy Go oznajmującego: „Ja jestem DROGĄ”. Bóg wchodzi w każde doświadczenie i każde doświadczenie przygotowuje mnie na spotkanie z Nim. Czy to nie piękne?
Czekaj i #DodajOgieńDoRelacji!