#DodajOgieńDoRelacji ! #ADDwent

948

Dlaczego źrenica oka jest czarna? Dzięki źrenicy do oka wpada tylko tyle światła ile jest mu potrzebne. Światło nie ma potrzeby wydostawać się z oka z powrotem przez źrenicę. Brak światła odbieramy jako kolor czarny. Oznacza to więc, że z perspektywy obserwatora źrenica oka jest czarna, ponieważ nie wydostaje się z niej światło. Co to ma wspólnego z dzisiejszą Ewangelią? Obietnica jest konkretna – ujrzymy Syna Człowieczego, który jest największą Światłością: „ A światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła” J 1, 4. Znamienne jest, że to ciemność pochłania najwięcej światła… W relacji z Bogiem i człowiekiem uczymy się patrzeć przez naszą ciemność i przyjmować światłość, a ona przemienia nas od wewnątrz, także w końcu nawet nasze źrenice wybieleją 😊 Patrz i #DodajOgieńDoRelacji ! #ADDwent