Drodzy Laureaci tegorocznej CULTURIADY!

1144
Tegoroczna VIII edycja naszego konkursu na mocy zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty została wpisana do wykazu zawodów wiedzy i artystycznych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022. W załączniku dostępny jest dokument, gdzie widnieje pełna nazwa konkursu organizowanego przez nasze liceum (nr 31 w wykazie). Właśnie ta nazwa powinna zostać wpisana na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej, co pozwoli na uzyskanie dodatkowego punktu podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Raz jeszcze GRATULUJEMY LAUREATOM!