Edukacyjna Wartość Dodana

495
hum

Niesamowity sukces naszego Liceum! Zgodnie z danymi opublikowanymi przez CKE i powstałego na ich bazie rankingu opublikowanego w Gazecie Wyborczej, nasze Liceum znajduje się na 3. miejscu w Poznaniu oraz w powiecie poznańskim pod względem Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD).

Ten wskaźnik porównuje wyniki uczniów na początku i końcu ich ścieżki edukacyjnej, wskazując na ile rozwinęli się podczas pobytu w naszym liceum. Tak dobry wynik w ramach EWD mówi nie tylko o tym, z jakim potencjałem przyszli uczniowie, ale przede wszystkim wskazuje, co mogą osiągnąć dzięki wsparciu naszej wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Zofia Chyleńska

 

Edukacyjna Wartość Dodana – wykres szkoły w bazie Centralnej Komisji Edukacyjnej

 

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej – przedmioty humanistyczne.

hum

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej – język polski.

polski

 

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej – przedmioty matematyczno – przyrodnicze.

mat przyr
 

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej – matematyka

 
matematyka