Forum muzyki

532

Uczniowie reprezentujący trzy roczniki naszych humanistów, z klasy 1a, 2a i 3, uczestniczyli dzisiaj w historyczno-artystycznym spacerze po Wrocławiu. Nie zabrakło Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Kościoła św. Elżbiety z kamieniczkami i eklektycznej architektury Rynku Głównego z dominującą bryłą gotyckiego Ratusza. Spacer zwieńczyła wizyta w Narodowym Forum Muzyki połączona ze zwiedzaniem obiektu.