Gość z Drużyny Szpiku w klasie 8A

325

Dziś, 25 marca klasa 8 gościła wolontariuszkę i edukatorkę z Drużyny Szpiku, panią Marię Homan. Pani Maria przepięknie opowiadała o tym, że bycie wolontariuszem oraz potencjalnym dawcą szpiku zarejestrowanym w bazie, to nic innego jak okazywanie miłości bliźniego. Uczniowie zaangażowani w Szkolnej Drużynie Szpiku zrobili notatki, by jeszcze lepiej działać w imieniu chorych.