Inauguracja roku sienkiewiczowskiego w gimnazjum

898

Ostatni środowy apel w gimnazjum był inauguracją Roku Sienkiewiczowskiego w gimnazjum.        
15 listopada 1916 roku w Vevey w Szwajcarii zmarł jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich, uhonorowany w 1905 r. literacką nagrodą Nobla. W prezentacji uczniowie klasy III d, Stanisław Sójka i Stanisław Gogulski, przedstawili postać autora „Trylogii” i ogromny wpływ jego twórczości na pokolenia Polaków. Podkreślili jego rolę w podtrzymywaniu ducha Narodu w czasie zaborów, pisał przecież „dla pokrzepienia serc”. Uczniowie stwierdzili, że o patriotycznej postawie Autora świadczy jego przemówienie wygłoszone podczas wręczania nagrody Nobla  (trzeba tutaj przypomnieć, że Polski nie było wówczas na mapie świata):”(…) zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski! Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje! Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa! Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!


Warto poświęcić czas na zapoznanie się z życiem i twórczością tego wielkiego Polaka. W związku z tym w ramach projektu literackiego prowadzonego pod opieką p. Alicji Ruczaj przy współpracy wszystkich polonistów zapraszamy do „Wielkiego czytania” fragmentów „Trylogii”. Pierwsze odbyło się na środowym apelu (czytali: Julia Łukaszkiewicz, Katarzyna Kuczek, Matylda Kuczma, Piotr Ratajczak, Maksymilian Kaczmarek i w zastępstwie chorego Piotra Ragera, Alicja Ruczaj). Kolejne czytanie już 16 grudnia, a towarzyszyć mu będzie opowieść o Kresach. Następne w lutym (prezentacja o Sarmacji) i marcu (współczesne nawiązania do Trylogii).
„Wielkiemu czytaniu” będzie towarzyszyć konkurs plastyczny dotyczący wybranej sceny lub postaci z powieści Sienkiewicza. Technika dowolna. Opiekę artystyczną sprawować będzie p. Anna Oleksiak. Prace na konkurs można dostarczać do 15 maja. Efektem konkursu będzie wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie krasomówczym „Być jak Onufry Zagłoba”  Konkurs będzie poprzedzony analizą stylu jakiegoś tekstu (na lekcji j. polskiego) wygłoszonego przez pana Zagłobę. Tematy  wygłaszanych mów nie muszą (ale mogą) nawiązywać do Sienkiewicza, mają być przede wszystkim barwne, bogate językowo, dowcipne. Finał konkursu w czerwcu (poprzedzony eliminacjami klasowymi).
Sienkiewiczowi będzie również poświęcona gazetka szkolna (opiekun – p. Aldona Hekiert). Planujemy również wyjścia do Muzeum Literatury na ekspozycję poświęconą autorowi „Quo vadis”
{gallery}wydarzenia/apel_sienkiewicz_gim_2015{/gallery}