Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Urszulańskich zainaugurowało spotkanie licealistów w hali sportowej o g.8.15. Następnie rok szkolny rozpoczęły klasy 1-3 Szkoły Podstawowej oraz klasy 4-8. W części oficjalnej, po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała s. Jadwiga Łaciak – dyrektor szkoły, przełożona wspólnoty- s. Halina Bobkowska, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz obecna na inauguracji roku szkolnego w liceum p. premier Jadwiga Emilewicz.