Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza 

513

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli  realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z kadrą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

W ramach programu powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza (https://pwpp.uksw.edu.pl/) dostępna dla nauczycieli, specjalistów, rodziców i uczniów.