Jan Paweł II

721

2 kwietnia przypada kolejna rocznica śmierci Św. Jana Pawła II.
Ojcze Święty pamiętamy!