Kolędowanie 2023!

2246

W sobotę 14.01.2023 r. o godz. 16.00 rozpoczęło się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej kolędowanie społeczności Zespołu Szkół Urszulańskich. Uczniowie szkoły podstawowej i liceum przybyli w towarzystwie swoich rodziców, rodzeństwa, a nie rzadko również babć i dziadków. Na scenie pojawiło się ponad 150 artystów przygotowywanych do występów podczas wielu prób przez s. Bożenę Lubocką i p. Katarzynę Jelinek. Konferansjerami tego wieczoru byli p. Andrzej Krynicki i p. Paweł Cierechowicz. O oprawę muzyczną tego przedsięwzięcia zadbała s. Monika Tropper oraz p. Arkadiusz Kozłowski dyrygenci orkiestry i chóru złożonego z przedstawicieli uczniów, nauczycieli i rodziców. Imponujący efekt ich ciężkiej pracy i determinacji sprawił, że wszyscy, którzy zasiedli na widowni mogli uczestniczyć w przepięknej duchowej uczcie. Kiedy wybrzmiały dźwięki ostatniego utworu przewidzianego na ten wieczór widownia nagrodziła wszystkich wykonawców gromkimi brawami i owacją na stojąco. Na koniec raz jeszcze wszystkim artystom podziękowała siostra dyrektor Jadwiga Łaciak.