Konsultacje z nauczycielami

807

Konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej odbędą się 3 lutego 2021 r. od 17.00-19.00 na platformie MEET.

Konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów Liceum odbędą się 4 lutego 2021 r. od 17.00-19.00 na platformie MEET.