Król Makorani VII

811

Król Makorani VII, przywódca Pokamo, jednego z największych plemion afrykańskich z Kenii sprawił nam zaszczyt i przyjemność goszcząc dziś w urszulankach na spotkaniu z młodzieżą. Będąc także lekarzem i rektorem akademii medycznej, król Makorani z przyjemnością odpowiadał na pytania młodych i zachęcał wszystkich do wzrastania w dobru. Z Poznaniem związany jest przez założyciela fundacji Barka, Tomasza Sadowskiego, którego trzy córki są absolwentkami naszej szkoły i umożliwiły nam dzisiejsze spotkanie. Król z chwalił kulturalne zachowanie młodzieży, świadczące jego zdaniem o poczuciu odpowiedzialności i był pełen uznania dla naszych sióstr i ich urszulańskiego dzieła.