Mała Ojczyzna

1369

Uczniowie klas trzecich uczęszczający na dodatkowe zajęcia plastyczne i krajoznawcze wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Wierszem i rysunkiem o mojej małej Ojczyźnie”. Celem projektu było bliższe poznanie miejsca swojego zamieszkania oraz przedstawienie go za pomocą wierszy i rysunków. W efekcie współpracy wielu szkół powstał okazały album o znanych i mniej znanych miejscach naszej Ojczyzny. Zapraszamy wszystkich do „zwiedzenia” zaprezentowanych miejscowości :  https://tiny.pl/rvxn3 Nasza szkoła znajduje się w tej książce na s. 98 – 99.