#małypost w Wielki Poście

565
Dzień10
Dzisiejsza Ewangelia otwiera przed nami głębsze przestrzenie sprawiedliwości.
Taka sprawiedliwość jest zrozumiała tylko dla serca otwartego:
otwartego na zranienie i przebaczenie…
Otwórzmy serca…