#małypost w Wielki Poście

588

Dzień 6
Dzień kluczowych pytań…
Pod różnorodnością ludzkich opinii trudno czasem dokopać się do istoty, do PRAWDY. Jezus zawsze pyta GŁĘBIEJ i zawsze trafia w sedno.
Słuchajmy…
#małypostwwielkimpoście
#projektgłębia