#małypost w Wielki Poście

698

Dzień 14
Choć może czasem trudno nam dostrzec między sobą to uderzające podobieństwo, to jednak dzisiejsza Ewangelia przypomina nam- mamy jednego Ojca! Co z tego wynika? Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami- równie ważni, cenni, godni szacunku i uwagi.
Jak mogę uznać i wyznać to nasze braterstwo dzisiaj, wobec tych, których spotkam Owocnych refleksji nad Słowem Życia!

#małypostwwielkimpoście
#projektgłębia