#małypost w Wielkim Poście

1280

Dzień 36
Jeśli brałeś/brałaś kiedyś udział w intensywnym treningu, zapewne niejednokrotnie motywowało Cię hasło: NEVER GIVE UP! Widocznie Jezus też trenował…  WYTRWAŁOŚĆ jest jak mocny pancerz i tarcza , jest pokarmem  zwycięzców, prowadzi do celu i do Prawdy, jak mówi dzisiejsza Ewangelia…  Jednocześnie wytrwałość sprzeciwia się tak często ogarniającej nas ACEDII, czyli lenistwu serca – takiej DUCHOWEJ DEPRESJI.  Spróbuj dziś być wytrwałym w jednej małej rzeczy/ postanowieniu/zadaniu, a odkryjesz wewnętrzną radość.
Dla wytrwałych-  Tak o wytrwałości pisał Ewagriusz z Pontu: “Wytrwałość jest zagładą acedii, wykorzenieniem złych myśli, stale pamięta o śmierci, jest ćwiczeniem się w niesieniu krzyża, bojaźnią [Bożą] tak mocno osadzoną niczym wbity gwóźdź, złotem wystawionym na uderzenia, uwolnieniem od ucisku prawa, księgą dziękczynień, pancerzem wyciszenia, orężem trudów. Jeśli bowiem wytrwasz, stanie się twoje serce tak jasne, jak wtedy, gdy ktoś oczyści srebro” #małypostwwielkimpoście #projektgłębia #zprzewodnikiem