#małypost w Wielkim Poście

597

Dzień 8
Są różne znaki i różne reakcje na znaki – można przyjąć treść, jaką ze sobą niosą albo ją odrzucić.
Jakim znakiem jestem ja sam/sama?
Jaką treść w sobie niosę?
#małypostwwielkimpoście
#projektgłębia