Nareszcie w szkole!

909
Lekcja wychowania fizycznego- wreszcie w szkole…