Narodowe Czytanie 2021

653

W tym roku 4 września miała miejsce dziesiąta edycja Narodowego Czytania. Wybranym utworem był dramat Gabrieli Zapolskiej pt.: „Moralność pani Dulskiej”. W dzień poprzedzający to wydarzenie na skalę kraju grupa uczniów naszego liceum gościła w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu, biorąc udział w projekcie wpisującym się w akcję Narodowego Czytania. Panie bibliotekarki przygotowały różnorodne zadania utrwalające wiedzę na temat komedii „Moralność pani Dulskiej”: sketchnotkę, kalambury, notatki z lukami, test na rozpoznanie fragmentów, rozszyfrowywanie tytułów innych utworów Zapolskiej. Przy okazji uczniowie ćwiczyli posługiwanie się bibliotecznym katalogiem, wyszukując potrzebną do zadań literaturę. Młodzież podzielona na dwie grupy rywalizowała ze sobą. Zarówno uczniowie ze zwycięskiej drużyny, jak i tej, która zajęła drugie miejsce, otrzymali nagrody książkowe. Dopełnieniem dobrej i pożytecznej zabawy była kolorowa wata cukrowa (prawda, że może ona kojarzyć się z pojęciem kołtunerii?:))

Pozostali w szkole uczniowie czytali na lekcjach języka polskiego wybrane fragmenty, co zostało poprzedzone krótkim wprowadzeniem nauczycielek na temat życia i twórczości Gabrieli Zapolskiej.