Nasi znawcy Poznania

264

26 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 odbyła się uroczystość wręczenia nagród w X Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Poznaniu. Podczas gali zaprezentowano też program artystyczny „Tr

amwajada”.
Nasi uczniowie zajęli wysokie noty. Józef Dobkiewicz i Jan Samul zajęli I miejsce, a Zofia Chmielewska i Zofia Gosiewska uplasowały się na drugim miejscu.
Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy osiągniętych wyników!