Niepodległość

575

We wtorek, 8 listopada uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem p. Pawła Cierechowicza zaprezentowali społeczności szkolnej przygotowany przez siebie apel z okazji Święta Niepodległości. W prezentacji wykorzystano dzieła mistrzów polskiego malarstwa-  Jana Matejki, Piotra Norblina, Jacka Malczewskiego i Bronisława Linkego. Muzyczną ilustrację do obrazów stanowiły utwory Jacka Kaczmarskiego, których fragmenty uczniowie również recytowali. Myślą przewodnią przedstawienia było przesłanie  Prezydenta Edwarda Raczyńskiego ” Nie zmarnujcie Niepodległości” Wydaje się, że młodzież miała okazję do chwili refleksji związaną z wartością jaką jest Niepodległość.