Nowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

700

Od września 2021 funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego będzie pełniła Weronika Stellmaszyk. GRATULUJEMY!

Warto przytoczyć wypowiedź Weroniki, jakiej udzieliła tuż po ogłoszeniu wyników: Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos, dziękuję za zaufanie. Dołożę wszelkich starań, aby koleżanki i koledzy nie zawiedli się na mnie i aby czuli się w naszej szkole dobrze. Nigdy nie jest tak, aby nie mogło być lepiej, dlatego będę chciała zmieniać szkolną rzeczywistość. Wszystkich chętnych zapraszam do współpracy.
Dziękujemy kontrkandydatce – Gai za słuszną rywalizację i liczymy na współpracę.
Zarząd na kolejny rok szkolny powołany zostanie po wakacjach.