Nowenna do św. Anieli Merici

527

Święta Anielo,
Wierna przyjaciółko każdego,
kto do Ciebie się zwraca,
wyproś nam łaskę, abyśmy tak jak Ty,
byli zaczynem miłości, dobroci i pokoju,
wszędzie tam, gdzie Bóg nas posyła.
Wypraszaj nam wrażliwość serca,
byśmy otwarci na natchnienia
Ducha Świętego
kroczyli ścieżkami Woli Bożej.
Niech wpatrzeni w Chrystusa
coraz bardziej przyjmujemy Jego naukę
i niech upodabniamy się do Niego w miłości.
                                                      Amen