Nowenna do św. Anieli Merici dzień IX

861

Dzień IX: „Miłość nigdy nie ustaje”. (I Kor.13,8)

„Niech Jezus Chrystus będzie ich Skarbem Jedynym – MIŁOŚCIĄ”
(Św. Aniela,Rada V)

Praktyka: Przy spotkaniach z Siostrami będę wzbudzać akty wiary w obecność Boga w ich duszach.

Modlitwa na każdy dzień:

Boże miłości i pokoju, Ty powołałeś w swoim Kościele świętą Anielę Merici, aby dała przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego Majestatu i dobru dusz. Spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i bliźniemu. Prosimy Cię wysłuchaj naszych próśb, jakie za nami zanosi św. Aniela i wszystkim nam udzielaj tych łask, które pomogą wiernie wypełniać nasze powołanie. O to Cię prosimy w Imię Jezusa Chrystusa. Amen