Nowenna do św. Anieli Merici dzień VII

732

Dzień VII: „Miłość każdemu wierzy”. (I Kor.13,7)

„Miejcie żywą wiarę i nadzieję”. (Św. Aniela, Rada Ostatnia)

Praktyka: Będę unikać podejrzliwości wobec drugich, a odruchy niechęci przezwyciężę życzliwością i usprawiedliwianiem ich postępowania.

Modlitwa na każdy dzień:

Boże miłości i pokoju, Ty powołałeś w swoim Kościele świętą Anielę Merici, aby dała przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego Majestatu i dobru dusz. Spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i bliźniemu. Prosimy Cię wysłuchaj naszych próśb, jakie za nami zanosi św. Aniela i wszystkim nam udzielaj tych łask, które pomogą wiernie wypełniać nasze powołanie. O to Cię prosimy w Imię Jezusa Chrystusa. Amen