Pamięć

1011

Uczennica Gabriela Janas w imieniu klasy VA zapaliła znicze na grobach Sióstr Urszulanek pochowanych na cmentarzu przy ulicy Lutyckiej.