Powtórka z pierwszej pomocy

724

Dziś na lekcji EDB ciekawą formę powtórki zaproponowała Marta Biskup z klasy VIIIA. Trudne pytania zredagowane przez Martę dotyczyły pierwszej pomocy. Teraz czekamy na część praktyczną i zachęcamy wszystkich do sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie pierwszej pomocy. Powodzenia!