Próbny egzamin ósmoklasisty- język obcy

982

Uczniowie ósmych napisali dziś próbny egzamin z języka obcego. Za nimi już testy z języka polskiego i matematyki. Próbny egzamin nie jest obowiązkowy. Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane w oparciu w wymagania egzaminacyjne, które będę obowiązywać na egzaminach w maju tego roku.
Naszym ósmoklasistom i wszystkim zdającym życzymy powodzenia!