Spotkanie przedstawicieli Szkół Urszulańskich

337

W miniony weekend do miejscowości Kokotek przyjechali nauczyciele z Lublina, Rybnika, Wrocławia, Krakowa, Sierczy i oczywiście z Poznania. Spędziliśmy ten czas szukając odpowiedzi na pytanie: Jakie jest hasło wyróżniające nasze szkoły? Co mamy w naszych urszulańskich szkołach czego nie ma w innych?
Z analizowanych ankiet przeprowadzonych uprzednio wśród uczniów i nauczycieli jasno było widać, że to atmosfera, relacje, bezpieczeństwo, poszukiwanie indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Podczas tego spotkania skupiliśmy się szczególnie na SERVIAM.
Dla nas wszystkich SERVIAM jest bardzo aktualne i żywe. Wymienialiśmy przykłady realizowania i życia duchem SERVIAM, gdyż w naszej szkole w każdym działaniu on się ujawnia, dzięki zaangażowaniu wszystkich, począwszy od uczniów, poprzez rodziców, nauczycieli, obsługę i na dyrekcji kończąc, bądź od niej zaczynając, gdyż to ona nadaje kierunek naszym działaniom.
Byliśmy bardzo onieśmieleni tym tematem bo wiemy, że “Dobro” dzieje się w ukryciu, że jak o nim mówić zbyt głośno to traci na wartości. Można to robić tylko w odpowiednim świetle. Chodziło o Chwałę Pana i podkreślanie Dobra w drugim człowieku. Ten sam duch jest we wszystkich urszulańskich szkołach, te same dążenia i działania.

Dobrze było się spotkać!

Takie momenty budują jedność, owocują nowym spojrzeniem, nowymi pomysłami i dają energię do działania na większą Chwałę Pana i dla naszego pożytku.
Oby każdy z nas z dumą, pełną świadomością i gotowością do działania spoglądał na nasze logo SERVIAM.