Sukces Jana Gołucha

522

W piątek, 9 grudnia uczeń klasy 8b, Janek Gołuch uczestniczył w części ustnej zawodów okręgowych Olimpiady Historycznej Juniorów,było to możliwe dzięki uzyskaniu wysokiej punktacji w części pisemnej. Ostateczny wynik, który uzyskał, czyni bardzo prawdopodobnym awans do zawodów centralnych.

Serdecznie gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy na niwie historycznej.